Một lớp học kéo dài bao lâu? Có thời gian, lịch khai giảng cụ thể không?

Tất cả tùy thuộc vào bạn.

Please click here if this helped you.
3 people found this helpful.


Category: Câu hỏi thường gặp

← Cau Hoi Thuong Gap