Studio Designer 1: Gõ cửa Phòng thu Kỹ thuật số

168 Maker đang theo học

Cung cấp những kiến thức nền tảng vững chắc giúp bạn có thể tự thiết kế, nâng cấp recording studio và cải thiện chất lượng các bản thu của mình một cách dễ hiểu, trực quan

Modules